Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Hedmark

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Hedmark
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 208,3 65,5 -42,2 % 100,0 % 120,4 89,3 % 10,7 % 62,3 % 33,9 % 3,8 %
Høgskolen i Hedmark 208,3 65,5 -42,2 % 100,0 % 120,4 89,3 % 10,7 % 62,3 % 33,9 % 3,8 %
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 44,2 10,5 289,7 % 21,2 % 38,8 90,5 % 9,5 % 48,1 % 51,9 % 0,0 %
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 77,7 31,6 -24,3 % 37,3 % 45,0 87,1 % 12,9 % 53,4 % 38,7 % 7,9 %
Avdeling for folkehelsefag 54,2 15,0 22,1 % 26,0 % 23,3 93,1 % 6,9 % 81,6 % 14,1 % 4,3 %
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 31,0 8,1 54,8 % 14,9 % 11,9 84,8 % 15,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,2 0,2 -26,5 % 0,6 % 1,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.