Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 969,9 534,4 36,5 % 100,0 % 670,5 85,5 % 14,5 % 63,2 % 36,1 % 0,7 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 969,9 534,4 36,5 % 100,0 % 670,5 85,5 % 14,5 % 63,2 % 36,1 % 0,7 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 181,8 87,0 157,8 % 18,7 % 119,2 84,1 % 15,9 % 64,6 % 33,3 % 2,1 %
Senter for profesjonsstudier (SPS) 57,0 22,2 48,7 % 5,9 % 32,1 74,5 % 25,5 % 68,9 % 24,9 % 6,2 %
Prorektor for utdanning 5,8 4,6 38,8 % 0,6 % 3,7 73,2 % 26,8 % 73,2 % 26,8 % 0,0 %
Prorektor for forskning og utvikling 1,7 1,7 -54,7 % 0,2 % 2,0 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 125,0 42,1 9,1 % 12,9 % 94,2 93,6 % 6,4 % 64,6 % 35,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 201,9 112,5 14,8 % 20,8 % 141,7 79,8 % 20,2 % 61,1 % 38,9 % 0,0 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 149,1 83,7 12,3 % 15,4 % 144,7 91,8 % 8,2 % 43,5 % 56,5 % 0,0 %
Fakultet for helsefag (HF) 246,7 179,7 44,9 % 25,4 % 131,9 84,0 % 16,0 % 84,4 % 15,6 % 0,0 %
Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring 0,3 0,3 0,0 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for digitalisering og infrastruktur 0,5 0,5 -11,8 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.