Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Østfold

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Østfold
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 137,2 52,8 40,4 % 100,0 % 99,8 83,0 % 17,0 % 65,8 % 34,2 % 0,0 %
Høgskolen i Østfold 137,2 52,8 40,4 % 100,0 % 99,8 83,0 % 17,0 % 65,8 % 34,2 % 0,0 %
Fremmedspråksenter 0,5 0,5 0,0 % 0,4 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Biblioteket 1,0 1,0 0,0 % 0,7 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 29,9 9,5 -16,8 % 21,8 % 29,7 73,1 % 26,9 % 49,6 % 50,4 % 0,0 %
Avdeling for lærerutdanning 24,1 15,7 132,5 % 17,6 % 21,8 85,5 % 14,5 % 45,7 % 54,3 % 0,0 %
Avdeling for ingeniørfag 4,4 2,3 -0,1 % 3,2 % 3,0 100,0 % 0,0 % 78,0 % 22,0 % 0,0 %
Avdeling for informasjonsteknologi 33,1 2,0 58,6 % 24,1 % 19,5 94,7 % 5,3 % 81,2 % 18,8 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 41,1 20,7 63,9 % 30,0 % 21,2 86,9 % 13,1 % 95,3 % 4,7 % 0,0 %
Akademi for scenekunst 1,0 1,0 0,0 % 0,7 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,0 0,0 100,0 % 1,5 % 2,0 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.