Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskulen i Volda

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen i Volda
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 100,3 43,7 -10,2 % 100,0 % 56,8 77,7 % 22,3 % 55,5 % 35,1 % 9,4 %
Høgskulen i Volda 100,3 43,7 -10,2 % 100,0 % 56,8 77,7 % 22,3 % 55,5 % 35,1 % 9,4 %
Fellesadministrasjonen 0,5 0,5 0,0 % 0,5 % 0,5 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsfag og historie 24,9 9,5 -7,0 % 24,8 % 12,8 80,4 % 19,6 % 40,7 % 43,7 % 15,6 %
Avdeling for mediefag 14,0 4,7 -12,1 % 14,0 % 10,3 80,6 % 19,4 % 62,9 % 37,1 % 0,0 %
Avdeling for kulturfag 8,5 6,8 -46,0 % 8,5 % 5,3 62,2 % 37,8 % 62,2 % 37,8 % 0,0 %
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning 52,4 22,2 -1,4 % 52,2 % 27,9 77,9 % 22,1 % 59,3 % 28,7 % 12,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.