Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sogn og Fjordane

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Sogn og Fjordane
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 135,6 55,4 25,8 % 100,0 % 65,3 85,0 % 15,0 % 71,2 % 25,0 % 3,8 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 135,6 55,4 25,8 % 100,0 % 65,3 85,0 % 15,0 % 71,2 % 25,0 % 3,8 %
Avdeling for samfunnsfag 28,7 13,3 -23,9 % 21,2 % 16,2 80,0 % 20,0 % 57,9 % 32,9 % 9,2 %
Avdeling for lærarutdanning og idrett 53,4 21,6 41,6 % 39,4 % 29,9 88,4 % 11,6 % 65,7 % 31,0 % 3,3 %
Avdeling for ingeniør-og naturfag 34,8 6,5 83,8 % 25,7 % 11,3 80,0 % 20,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for helsefag 18,7 13,9 50,4 % 13,8 % 7,9 90,0 % 10,0 % 77,7 % 22,3 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.