Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges idrettshøgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges idrettshøgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 242,9 82,5 -7,4 % 100,0 % 90,5 69,9 % 30,1 % 81,7 % 18,3 % 0,0 %
Norges idrettshøgskole 242,9 82,5 -7,4 % 100,0 % 90,5 69,9 % 30,1 % 81,7 % 18,3 % 0,0 %
Seksjon for kultur og samfunn 37,1 20,4 -17,2 % 15,3 % 21,6 76,1 % 23,9 % 66,8 % 33,2 % 0,0 %
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 16,0 6,3 -50,1 % 6,6 % 10,3 75,4 % 24,6 % 70,8 % 29,2 % 0,0 %
Seksjon for idrettsmedisinske fag 130,3 41,9 12,3 % 53,6 % 28,7 48,4 % 51,6 % 94,3 % 5,7 % 0,0 %
Seksjon for fysisk prestasjonsevne 30,2 3,7 -30,7 % 12,4 % 14,5 89,5 % 10,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Seksjon for coaching og psykologi 29,3 10,2 40,0 % 12,0 % 15,5 79,1 % 20,9 % 69,4 % 30,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.