Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Nord universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Nord universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 316,1 135,6 ∞ % 100,0 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Nord universitet 316,1 135,6 ∞ % 100,0 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Profesjonshøgskolen 61,1 36,6 0,0 % 19,3 % 49,4 93,1 % 6,9 % 67,5 % 32,5 % 0,0 %
Handelshøgskolen 61,4 22,2 0,0 % 19,4 % 31,6 80,4 % 19,6 % 79,5 % 19,0 % 1,6 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 82,3 36,5 0,0 % 26,0 % 48,9 80,1 % 19,9 % 53,3 % 41,6 % 5,1 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur 40,3 5,9 0,0 % 12,7 % 18,3 91,2 % 8,8 % 93,0 % 7,0 % 0,0 %
Avdeling for næring, samfunn og natur 20,6 8,3 0,0 % 6,5 % 14,2 100,0 % 0,0 % 55,5 % 37,4 % 7,1 %
Avdeling for lærerutdanning 26,5 8,1 0,0 % 8,4 % 18,8 90,5 % 9,5 % 94,7 % 5,3 % 0,0 %
Avdeling for helsefag 23,8 17,9 0,0 % 7,5 % 16,3 88,9 % 11,1 % 55,0 % 45,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.