Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Agder                            
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 649,1 187,3 -5,0 % 100,0 % 406,9 86,8 % 13,2 % 60,9 % 36,5 % 2,6 %
Universitetet i Agder                             649,1 187,3 -5,0 % 100,0 % 406,9 86,8 % 13,2 % 60,9 % 36,5 % 2,6 %
Handelshøyskolen ved UiA 59,1 7,7 42,0 % 9,1 % 39,4 88,3 % 11,7 % 65,5 % 33,2 % 1,3 %
Fellesadministrasjonen 6,1 4,4 10,7 % 0,9 % 4,2 100,0 % 0,0 % 41,2 % 47,1 % 11,8 %
Fakultet for teknologi og realfag 230,6 28,5 -9,3 % 35,5 % 134,0 90,4 % 9,6 % 71,8 % 28,2 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 105,8 32,7 -0,5 % 16,3 % 73,4 86,6 % 13,4 % 56,1 % 43,3 % 0,7 %
Fakultet for kunstfag 13,4 6,4 2,5 % 2,1 % 7,8 87,1 % 12,9 % 67,7 % 19,4 % 12,9 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 141,7 49,6 -18,4 % 21,8 % 99,8 82,1 % 17,9 % 36,9 % 55,1 % 8,0 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 89,6 58,0 3,0 % 13,8 % 46,3 84,9 % 15,1 % 87,4 % 12,6 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,6 0,0 65,1 % 0,4 % 2,1 76,5 % 23,5 % 29,4 % 70,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.