Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 5 046,8 1 331,7 15,2 % 100,0 % 2 624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5 046,8 1 331,7 15,2 % 100,0 % 2624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Vitenskapsmuseet 72,9 20,5 13,2 % 1,4 % 37,6 74,1 % 25,9 % 67,6 % 28,8 % 3,5 %
NTNU i Ålesund 64,7 15,8 0,0 % 1,3 % 53,3 95,6 % 4,4 % 43,9 % 56,1 % 0,0 %
NTNU i Gjøvik 172,7 46,7 0,0 % 3,4 % 124,9 96,7 % 3,3 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %
Handelshøyskolen i Trondheim 29,7 9,9 0,0 % 0,6 % 17,9 81,4 % 18,6 % 86,0 % 8,4 % 5,6 %
Fellesadministrasjonen 13,7 7,5 228,5 % 0,3 % 5,8 87,5 % 12,5 % 62,5 % 20,2 % 17,3 %
Fakultet for teknologi 27,3 7,3 0,0 % 0,5 % 20,8 90,7 % 9,3 % 77,6 % 22,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 590,6 215,0 4,6 % 11,7 % 338,0 77,1 % 22,9 % 68,3 % 30,3 % 1,3 %
Fakultet for naturvitenskap 794,3 217,0 3,6 % 15,7 % 305,9 65,9 % 34,1 % 98,4 % 1,6 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 703,6 231,3 1,4 % 13,9 % 288,2 84,1 % 15,9 % 96,0 % 4,0 % 0,0 %
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 49,1 28,4 0,0 % 1,0 % 32,7 83,7 % 16,3 % 75,8 % 21,9 % 2,3 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1278,0 222,5 14,9 % 25,3 % 650,0 76,9 % 23,1 % 87,0 % 12,5 % 0,4 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 780,1 113,0 1,0 % 15,5 % 427,1 81,8 % 18,2 % 71,5 % 28,0 % 0,5 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 65,0 50,9 0,0 % 1,3 % 52,0 84,7 % 15,3 % 64,2 % 35,8 % 0,0 %
Fakultet for arkitektur og design 68,6 27,5 23,9 % 1,4 % 40,1 71,1 % 28,9 % 68,9 % 29,8 % 1,2 %
Det humanistiske fakultet 336,4 118,5 1,3 % 6,7 % 230,0 79,3 % 20,7 % 52,9 % 42,7 % 4,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.