Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 6 292,1 2 283,1 8,0 % 100,0 % 2 835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetet i Oslo 6 292,1 2 283,1 8,0 % 100,0 % 2835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetsstyret 82,1 60,5 -2,9 % 1,3 % 39,5 66,7 % 33,3 % 68,0 % 23,2 % 8,9 %
Universitetsbiblioteket 5,8 3,2 -3,6 % 0,1 % 3,7 86,5 % 13,5 % 93,2 % 6,8 % 0,0 %
UiO:Ledelsen og støtteenheter 0,2 0,0 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 92,3 17,9 -0,7 % 1,5 % 36,7 82,3 % 17,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 64,9 29,0 21,4 % 1,0 % 57,5 82,1 % 17,9 % 38,5 % 59,7 % 1,7 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 414,1 233,4 47,9 % 6,6 % 241,6 77,4 % 22,6 % 61,7 % 36,4 % 2,0 %
Det teologiske fakultet 61,5 12,3 -40,8 % 1,0 % 49,1 70,2 % 29,8 % 45,7 % 52,2 % 2,0 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 736,3 243,1 3,8 % 11,7 % 367,6 66,1 % 33,9 % 67,1 % 30,6 % 2,4 %
Det odontologiske fakultet 124,9 50,8 3,9 % 2,0 % 57,3 75,1 % 24,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1569,7 603,4 10,1 % 24,9 % 521,6 80,2 % 19,8 % 97,3 % 2,7 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1945,5 462,8 5,6 % 30,9 % 708,2 71,6 % 28,4 % 91,1 % 8,7 % 0,2 %
Det juridiske fakultet 308,3 139,3 -0,8 % 4,9 % 222,3 77,8 % 22,2 % 42,5 % 52,2 % 5,2 %
Det humanistiske fakultet 886,6 427,5 11,2 % 14,1 % 530,4 68,5 % 31,5 % 55,4 % 39,5 % 5,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.