Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 789 165 626 151 12
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 158 139 19 88 64 6
Arkeologisk museum   25 17 8 12 12 1
Universitetsbiblioteket 1 1 0 1 0 0
Stab og fellestjenester 3 3 0 3 0 0
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 363 270 93 332 29 2
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 239 194 45 190 46 3

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.