Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Private høyskoler

Private høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 425 86 266 143 16
Private høyskoler
Ansgar Teologiske Høgskole 14 12 2 9 5 0
Dronning Mauds Minne Høgskole 48 45 3 23 22 3
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 19 17 2 14 3 2
Høyskolen Diakonova 54 49 5 34 20 0
Høyskolen for Ledelse og Teologi 6 5 1 5 0 1
Høyskolen Kristiania 65 58 7 59 3 3
Lovisenberg diakonale høgskole 30 21 9 30 0 0
NLA Høgskolen 85 47 38 21 58 6
Norges Dansehøyskole 1 1 0 1 0 0
Steinerhøyskolen 11 11 0 10 0 1
Westerdals Oslo ACT 92 73 19 60 32 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®