Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Private vitenskapelige høyskoler

Private vitenskapelige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 589 157 382 179 28
Private vitenskapelige høyskoler
Det teologiske menighetsfakultet 105 82 23 65 27 13
Handelshøyskolen BI 371 266 105 242 117 12
VID vitenskapelige høgskole 113 84 29 75 35 3

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®