Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Statlige høyskoler

Statlige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 2907 436 2136 736 35
Statlige høyskoler
Høgskolen i Bergen 372 321 51 304 68 0
Høgskolen i Hedmark 228 203 25 168 55 5
Høgskolen i Lillehammer 135 119 16 90 41 4
Høgskolen i Oslo og Akershus 1033 864 169 721 307 5
Høgskolen i Sogn og Fjordane 137 104 33 113 21 3
Høgskolen i Sørøst-Norge 658 569 89 491 155 12
Høgskolen i Østfold 164 136 28 128 36 0
Høgskolen Stord/Haugesund 82 74 8 68 14 0
Høgskulen i Volda 79 65 14 45 28 6
Samisk høgskole 19 16 3 8 11 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®