Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universiteter

Universiteter
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 18417 4600 15542 2693 182
Universiteter
Nord universitet 358 309 49 274 79 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1028 819 209 944 81 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4600 3545 1055 3839 731 30
Universitetet i Agder 670 561 109 457 202 11
Universitetet i Bergen 3132 2278 854 2758 342 32
Universitetet i Oslo 5966 4280 1686 5053 846 67
Universitetet i Stavanger 734 576 158 580 143 11
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1929 1449 480 1637 269 23

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®