Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 7531 2306 6622 845 64
Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet 701 460 241 427 244 30
Det juridiske fakultet 276 182 94 130 131 15
Universitetsbiblioteket 14 9 5 12 1 1
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 342 231 111 248 90 4
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 762 483 279 589 166 7
Det odontologiske fakultet 148 116 32 148 0 0
Det teologiske fakultet 57 39 18 27 30 0
UiO:Ledelsen og støtteenheter 6 4 2 5 1 0
Det medisinske fakultet 2494 1825 669 2471 23 0
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 135 93 42 133 2 0
(Uspesifisert enhet) 1 0 1 1 0 0
Universitetsstyret 65 53 12 48 16 1
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2457 1672 785 2335 120 2
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 73 58 15 48 21 4

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.