DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 7531 2306 6622 845 64
Universitetet i Oslo
(Uspesifisert enhet) 1 0 1 1 0 0
Universitetsstyret 65 53 12 48 16 1
UiO:Ledelsen og støtteenheter 6 4 2 5 1 0
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 762 483 279 589 166 7
Det humanistiske fakultet 701 460 241 427 244 30
Det juridiske fakultet 276 182 94 130 131 15
Det odontologiske fakultet 148 116 32 148 0 0
Det medisinske fakultet 2494 1825 669 2471 23 0
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2457 1672 785 2335 120 2
Det teologiske fakultet 57 39 18 27 30 0
Universitetsbiblioteket 14 9 5 12 1 1
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 342 231 111 248 90 4
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 73 58 15 48 21 4
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 135 93 42 133 2 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.