Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 26 246,4 9 012,6 6,5 % 100,0 % 12 867,4 77,1 % 22,9 % 76,1 % 22,0 % 1,9 %
Universiteter 23 129,3 7 913,0 6,5 % 88,1 % 11148,4 76,6 % 23,4 % 76,8 % 21,4 % 1,8 %
Nord universitet 528,8 208,5 38,0 % 2,0 % 321,3 83,2 % 16,8 % 57,4 % 39,3 % 3,3 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1012,7 356,6 -6,0 % 3,9 % 475,5 79,5 % 20,5 % 87,9 % 11,1 % 1,0 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5646,7 1533,3 8,9 % 21,5 % 2824,4 78,0 % 22,0 % 83,1 % 16,1 % 0,8 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1077,4 629,5 12,2 % 4,1 % 706,7 84,0 % 16,0 % 63,2 % 35,7 % 1,1 %
Universitetet i Agder 792,5 225,7 -1,1 % 3,0 % 496,9 84,2 % 15,8 % 64,8 % 32,4 % 2,8 %
Universitetet i Bergen 3437,4 1076,9 9,3 % 13,1 % 1451,7 73,2 % 26,8 % 77,5 % 20,6 % 1,9 %
Universitetet i Oslo 6746,2 2387,6 5,0 % 25,7 % 2846,3 69,3 % 30,7 % 76,3 % 21,1 % 2,6 %
Universitetet i Stavanger 1137,5 405,3 11,4 % 4,3 % 597,2 78,9 % 21,1 % 74,0 % 23,6 % 2,4 %
Universitetet i Sørøst-Norge 701,3 275,3 -1,6 % 2,7 % 410,2 87,1 % 12,9 % 75,4 % 22,8 % 1,8 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2048,9 814,3 1,9 % 7,8 % 1018,1 80,6 % 19,4 % 78,5 % 20,1 % 1,4 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 630,9 170,9 -9,1 % 2,4 % 311,7 72,4 % 27,6 % 76,7 % 21,5 % 1,8 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 43,6 73,6 % 26,4 % 30,5 % 69,5 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 124,6 37,7 16,7 % 0,5 % 59,8 84,8 % 15,2 % 84,2 % 14,1 % 1,7 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 4,5 100,0 % 0,0 % 55,6 % 22,2 % 22,2 %
Norges handelshøyskole 248,5 60,5 -19,6 % 0,9 % 102,9 69,3 % 30,7 % 85,6 % 12,0 % 2,4 %
Norges idrettshøgskole 257,9 72,8 -7,5 % 1,0 % 87,2 67,4 % 32,6 % 87,3 % 11,5 % 1,1 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 13,7 61,6 % 38,4 % 62,8 % 37,2 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 299,4 578,0 2,4 % 5,0 % 775,4 83,5 % 16,5 % 69,5 % 28,7 % 1,8 %
Høgskolen i Innlandet 383,8 155,5 -1,4 % 1,5 % 225,3 85,4 % 14,6 % 63,4 % 34,4 % 2,3 %
Høgskolen i Østfold 194,9 87,7 10,6 % 0,7 % 111,9 79,7 % 20,3 % 71,5 % 26,4 % 2,1 %
Høgskulen i Volda 97,2 44,3 -10,6 % 0,4 % 61,5 79,7 % 20,3 % 64,0 % 29,1 % 6,9 %
Høgskulen på Vestlandet 602,5 278,3 5,4 % 2,3 % 365,1 84,5 % 15,5 % 73,5 % 26,1 % 0,4 %
Samisk høgskole 21,1 12,2 -5,9 % 0,1 % 11,6 73,1 % 26,9 % 71,0 % 20,4 % 8,6 %
Private vitenskapelige høyskoler 815,3 224,5 16,5 % 3,1 % 392,9 74,0 % 26,0 % 73,6 % 21,8 % 4,6 %
Handelshøyskolen BI 451,3 79,5 7,7 % 1,7 % 201,8 72,6 % 27,4 % 76,4 % 20,8 % 2,8 %
MF vitenskapelig høyskole 160,2 51,0 11,3 % 0,6 % 90,0 68,1 % 31,9 % 64,4 % 29,7 % 5,8 %
VID vitenskapelige høgskole 203,8 94,1 49,0 % 0,8 % 101,1 82,1 % 17,9 % 76,2 % 16,9 % 6,9 %
Private høyskoler 371,4 126,2 44,6 % 1,4 % 239,0 87,5 % 12,5 % 66,1 % 31,3 % 2,5 %
Ansgar høgskole 9,1 2,7 -55,9 % 0,0 % 7,2 86,0 % 14,0 % 58,1 % 41,9 % 0,0 %
Barratt Due Musikkinstitutt 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 56,2 45,0 9,8 % 0,2 % 49,7 88,3 % 11,7 % 41,5 % 58,5 % 0,0 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 17,5 0,5 18,9 % 0,1 % 15,3 100,0 % 0,0 % 45,7 % 45,7 % 8,7 %
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 1,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 14,1 0,7 101,5 % 0,1 % 8,5 88,2 % 11,8 % 64,7 % 23,5 % 11,8 %
Høyskolen Kristiania 170,5 27,6 97,5 % 0,6 % 90,8 86,0 % 14,0 % 79,5 % 18,6 % 1,9 %
Lovisenberg diakonale høgskole 31,6 28,2 21,0 % 0,1 % 13,3 71,2 % 28,8 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %
NLA Høgskolen 65,2 21,5 29,8 % 0,2 % 47,5 88,2 % 11,8 % 64,1 % 31,7 % 4,2 %
Steinerhøyskolen 6,1 0,0 954,0 % 0,0 % 5,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®