Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 24 657,6 8 324,4 5,7 % 100,0 % 12 658,8 78,1 % 21,9 % 74,8 % 23,6 % 1,6 %
Universiteter 20 050,5 6 424,7 3,5 % 81,3 % 9865,5 76,7 % 23,3 % 76,6 % 22,0 % 1,4 %
Nord universitet 383,2 154,2 21,2 % 1,6 % 234,1 88,3 % 11,7 % 70,2 % 27,0 % 2,8 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1077,2 367,0 4,5 % 4,4 % 488,1 78,7 % 21,3 % 89,0 % 10,4 % 0,6 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5185,1 1318,9 2,7 % 21,0 % 2744,1 80,2 % 19,8 % 80,1 % 19,3 % 0,6 %
Universitetet i Agder 801,2 257,8 23,4 % 3,2 % 491,9 84,9 % 15,1 % 65,9 % 31,3 % 2,8 %
Universitetet i Bergen 3146,3 990,5 -2,4 % 12,8 % 1400,1 74,2 % 25,8 % 81,5 % 17,2 % 1,4 %
Universitetet i Oslo 6425,2 2236,3 2,1 % 26,1 % 2867,9 70,6 % 29,4 % 74,0 % 24,1 % 1,9 %
Universitetet i Stavanger 1020,8 308,0 26,8 % 4,1 % 626,5 81,5 % 18,5 % 67,8 % 31,9 % 0,3 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2011,5 792,0 -0,0 % 8,2 % 1012,8 77,4 % 22,6 % 74,1 % 23,7 % 2,2 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 694,4 207,4 11,2 % 2,8 % 377,3 76,1 % 23,9 % 76,2 % 21,3 % 2,5 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 40,1 79,2 % 20,8 % 39,3 % 53,2 % 7,5 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 106,7 31,0 5,4 % 0,4 % 64,4 89,5 % 10,5 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 309,1 80,5 10,2 % 1,3 % 138,7 67,2 % 32,8 % 72,8 % 24,8 % 2,4 %
Norges idrettshøgskole 278,6 95,9 14,7 % 1,1 % 102,4 72,4 % 27,6 % 82,3 % 15,8 % 2,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 31,8 95,3 % 4,7 % 85,8 % 11,0 % 3,1 %
Statlige høyskoler 2 941,6 1 387,5 37,0 % 11,9 % 1861,0 86,0 % 14,0 % 66,8 % 31,3 % 1,9 %
Høgskolen i Hedmark 248,8 91,1 19,4 % 1,0 % 158,9 89,1 % 10,9 % 64,1 % 35,0 % 0,8 %
Høgskolen i Lillehammer 140,3 38,1 1,8 % 0,6 % 100,8 78,1 % 21,9 % 65,3 % 33,7 % 1,0 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 960,5 560,5 -1,0 % 3,9 % 637,6 81,6 % 18,4 % 64,9 % 34,0 % 1,1 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 712,7 289,0 23,5 % 2,9 % 434,4 88,9 % 11,1 % 72,1 % 25,9 % 2,0 %
Høgskolen i Østfold 176,3 78,9 28,5 % 0,7 % 100,0 89,7 % 10,3 % 72,8 % 22,5 % 4,7 %
Høgskulen i Volda 108,8 38,9 8,5 % 0,4 % 79,6 89,2 % 10,8 % 50,8 % 45,1 % 4,1 %
Høgskulen på Vestlandet 571,9 274,6 0,0 % 2,3 % 333,9 89,1 % 10,9 % 68,1 % 29,5 % 2,4 %
Samisk høgskole 22,4 16,4 36,9 % 0,1 % 15,9 93,7 % 6,3 % 45,7 % 48,0 % 6,3 %
Kunsthøyskoler 0,0 0,0 0,0 % 1,2 100,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 100,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 699,7 199,3 -6,1 % 2,8 % 350,2 73,6 % 26,4 % 69,6 % 25,3 % 5,1 %
Handelshøyskolen BI 419,1 78,1 -4,1 % 1,7 % 188,4 71,4 % 28,6 % 75,8 % 18,7 % 5,5 %
MF vitenskapelig høyskole 143,9 46,6 -18,0 % 0,6 % 67,0 65,0 % 35,0 % 60,9 % 28,6 % 10,5 %
VID vitenskapelige høgskole 136,8 74,6 3,2 % 0,6 % 94,8 84,1 % 15,9 % 63,5 % 36,0 % 0,5 %
Private høyskoler 271,3 105,7 -36,3 % 1,1 % 203,4 86,3 % 13,7 % 65,9 % 32,0 % 2,1 %
Ansgar Teologiske Høgskole 20,7 7,2 52,2 % 0,1 % 20,5 85,4 % 14,6 % 19,5 % 78,0 % 2,4 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 51,2 33,8 -1,5 % 0,2 % 42,8 89,8 % 10,2 % 55,9 % 42,9 % 1,2 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 14,7 0,0 -47,4 % 0,1 % 17,5 88,6 % 11,4 % 82,9 % 17,1 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 14,4 14,0 -65,0 % 0,1 % 8,6 91,3 % 8,7 % 88,4 % 11,6 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 7,0 0,0 -44,9 % 0,0 % 5,0 60,0 % 40,0 % 80,0 % 20,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania 33,9 4,3 -34,8 % 0,1 % 17,6 93,8 % 6,2 % 89,6 % 5,7 % 4,7 %
Lovisenberg diakonale høgskole 26,2 22,0 -5,3 % 0,1 % 8,1 61,5 % 38,5 % 93,9 % 6,1 % 0,0 %
NLA Høgskolen 50,2 18,6 -50,6 % 0,2 % 30,2 89,4 % 10,6 % 58,6 % 33,2 % 8,3 %
Steinerhøyskolen 0,6 0,0 -95,7 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Westerdals Oslo ACT 52,4 5,8 -37,2 % 0,2 % 52,9 84,1 % 15,9 % 73,2 % 26,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®