Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Lillehammer

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Lillehammer
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 137,8 47,0 -38,7 % 100,0 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Høgskolen i Lillehammer 137,8 47,0 -38,7 % 100,0 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Den norske filmskolen 1,0 0,0 0,0 % 0,7 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap 25,1 5,6 42,3 % 18,2 % 25,4 99,2 % 0,8 % 56,4 % 43,6 % 0,0 %
Avdeling for TV-fag 0,7 0,0 0,0 % 0,5 % 1,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsvitenskap 64,9 13,8 36,2 % 47,1 % 38,8 87,9 % 12,1 % 63,9 % 32,2 % 3,9 %
Avdeling for pedagogikk og sosialfag 46,2 27,6 4,5 % 33,5 % 32,1 91,2 % 8,8 % 55,6 % 39,8 % 4,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.