Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2013

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 14 947,9 4 956,4 -1,9 % 100,0 % 11 141,4 79,6 % 20,4 % 70,9 % 26,9 % 2,2 %
Universiteter 11 778,7 3 687,0 -3,3 % 78,8 % 8536,4 77,5 % 22,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3119,5 793,3 -1,9 % 20,9 % 2241,7 76,7 % 23,3 % 75,8 % 23,1 % 1,1 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 509,9 150,2 -15,0 % 3,4 % 364,4 75,3 % 24,7 % 87,6 % 11,7 % 0,7 %
Universitetet i Agder 568,3 145,0 23,6 % 3,8 % 459,1 88,7 % 11,3 % 57,3 % 38,9 % 3,8 %
Universitetet i Bergen 2048,2 670,8 0,6 % 13,7 % 1524,4 78,9 % 21,1 % 74,0 % 24,1 % 1,9 %
Universitetet i Nordland 130,1 45,0 -30,2 % 0,9 % 105,5 85,3 % 14,7 % 60,0 % 36,2 % 3,8 %
Universitetet i Oslo 3842,6 1320,5 -5,4 % 25,7 % 2692,3 74,8 % 25,2 % 70,4 % 27,1 % 2,5 %
Universitetet i Stavanger 478,2 123,0 -8,4 % 3,2 % 335,1 77,9 % 22,1 % 76,2 % 21,6 % 2,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1081,9 439,3 -4,7 % 7,2 % 813,8 79,6 % 20,4 % 76,2 % 22,4 % 1,3 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 574,5 185,4 6,4 % 3,8 % 414,1 72,6 % 27,4 % 79,3 % 18,0 % 2,7 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 34,6 89,2 % 10,8 % 60,2 % 34,0 % 5,8 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 47,1 14,5 -36,8 % 0,3 % 37,9 87,9 % 12,1 % 69,0 % 27,0 % 4,0 %
Norges handelshøyskole 188,3 35,6 20,3 % 1,3 % 133,2 71,2 % 28,8 % 71,2 % 26,5 % 2,4 %
Norges idrettshøgskole 181,4 65,8 40,1 % 1,2 % 104,9 59,3 % 40,7 % 87,9 % 9,7 % 2,4 %
Norges veterinærhøgskole 157,7 69,4 -12,2 % 1,1 % 103,5 76,7 % 23,3 % 91,1 % 7,0 % 1,9 %
Statlige høyskoler 1 926,2 869,3 1,4 % 12,9 % 1705,6 90,1 % 9,9 % 61,0 % 36,8 % 2,2 %
Høgskolen i Bergen 131,6 78,8 -7,1 % 0,9 % 123,1 89,3 % 10,7 % 57,4 % 41,8 % 0,8 %
Høgskolen i Buskerud 86,7 50,2 -4,8 % 0,6 % 74,4 90,9 % 9,1 % 70,9 % 27,5 % 1,7 %
Høgskolen i Finnmark 48,2 27,9 0,9 % 0,3 % 42,5 81,6 % 18,4 % 45,2 % 50,1 % 4,7 %
Høgskolen i Gjøvik 89,5 20,5 1,0 % 0,6 % 94,8 96,9 % 3,1 % 60,7 % 39,3 % 0,0 %
Høgskolen i Harstad 18,3 9,5 -40,4 % 0,1 % 18,4 97,3 % 2,7 % 80,9 % 19,1 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 97,5 50,6 -21,8 % 0,7 % 82,4 88,4 % 11,6 % 69,4 % 28,1 % 2,4 %
Høgskolen i Lillehammer 95,2 16,9 -23,2 % 0,6 % 73,6 89,2 % 10,8 % 53,0 % 40,1 % 6,9 %
Høgskolen i Narvik 67,7 10,3 40,7 % 0,5 % 75,7 98,8 % 1,2 % 57,0 % 43,0 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 15,9 5,2 -30,2 % 0,1 % 17,2 98,5 % 1,5 % 65,1 % 34,9 % 0,0 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 89,9 32,6 51,9 % 0,6 % 60,1 86,3 % 13,7 % 56,2 % 34,3 % 9,6 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 414,8 239,3 9,4 % 2,8 % 364,3 88,2 % 11,8 % 56,0 % 41,8 % 2,2 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 40,2 15,1 -19,8 % 0,3 % 42,0 94,4 % 5,6 % 61,7 % 38,3 % 0,0 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 151,5 94,3 20,1 % 1,0 % 134,1 88,8 % 11,2 % 60,7 % 37,8 % 1,5 %
Høgskolen i Telemark 149,9 47,8 20,7 % 1,0 % 115,6 88,5 % 11,5 % 79,2 % 16,6 % 4,2 %
Høgskolen i Vestfold 173,2 73,7 35,0 % 1,2 % 165,1 92,5 % 7,5 % 54,1 % 44,7 % 1,2 %
Høgskolen i Østfold 83,0 32,5 -25,2 % 0,6 % 74,4 90,9 % 9,1 % 64,7 % 33,3 % 2,0 %
Høgskolen i Ålesund 32,6 7,5 4,4 % 0,2 % 29,0 88,6 % 11,4 % 65,0 % 35,0 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 65,3 28,7 29,8 % 0,4 % 55,9 89,6 % 10,4 % 77,0 % 22,1 % 0,9 %
Høgskulen i Volda 68,4 24,6 -24,1 % 0,5 % 59,6 88,0 % 12,0 % 58,6 % 38,2 % 3,2 %
Samisk høgskole 6,9 3,1 -78,2 % 0,0 % 3,5 71,7 % 28,3 % 90,6 % 0,0 % 9,4 %
Private vitenskapelige høyskoler 352,9 94,0 0,1 % 2,4 % 247,2 81,4 % 18,6 % 66,6 % 28,0 % 5,4 %
Handelshøyskolen BI 180,5 41,6 -18,5 % 1,2 % 141,9 81,9 % 18,1 % 73,9 % 24,4 % 1,6 %
MF vitenskapelig høyskole 103,0 22,9 12,9 % 0,7 % 69,7 81,3 % 18,7 % 57,7 % 34,4 % 7,9 %
Misjonshøgskolen 69,4 29,5 73,8 % 0,5 % 35,6 79,6 % 20,4 % 54,8 % 29,7 % 15,5 %
Private høyskoler 315,6 120,6 21,8 % 2,1 % 238,1 90,0 % 10,0 % 52,7 % 40,7 % 6,6 %
Ansgar høgskole 24,5 10,7 66,0 % 0,2 % 25,8 98,1 % 1,9 % 14,8 % 81,3 % 3,9 %
Diakonhjemmet høgskole 39,1 22,7 -11,1 % 0,3 % 36,0 84,5 % 15,5 % 57,0 % 43,0 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 62,4 45,3 75,9 % 0,4 % 50,4 97,0 % 3,0 % 31,5 % 59,6 % 8,9 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 21,0 0,0 -23,6 % 0,1 % 11,0 81,8 % 18,2 % 86,4 % 0,0 % 13,6 %
Haraldsplass diakonale høgskole 7,8 6,0 -41,7 % 0,1 % 7,3 90,8 % 9,2 % 65,6 % 34,4 % 0,0 %
Høgskolen Betanien 2,4 0,6 219,1 % 0,0 % 2,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 6,5 6,5 -1,0 % 0,0 % 4,4 75,3 % 24,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 3,0 0,0 -50,0 % 0,0 % 3,0 66,7 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania (t.o.m. 2018 vår) 16,2 1,0 -19,8 % 0,1 % 14,5 90,2 % 9,8 % 83,1 % 15,5 % 1,4 %
Lovisenberg diakonale høgskole 11,9 10,9 -15,7 % 0,1 % 9,4 80,8 % 19,2 % 59,4 % 40,6 % 0,0 %
NLA Høgskolen 90,5 14,1 55,1 % 0,6 % 54,8 90,7 % 9,3 % 48,6 % 37,7 % 13,7 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 29,2 2,8 150,7 % 0,2 % 18,1 82,9 % 17,1 % 93,1 % 1,4 % 5,5 %
Steinerhøyskolen 1,0 0,0 -83,9 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®