DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2012

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 15 190,4 4 856,1 5,4 % 100,0 % 11 426,0 79,3 % 20,7 % 71,4 % 26,8 % 1,8 %
Universiteter 12 136,8 3 682,2 5,0 % 79,9 % 8898,0 77,6 % 22,4 % 74,0 % 24,5 % 1,4 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3180,3 784,8 13,7 % 20,9 % 2348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 599,8 172,0 40,9 % 3,9 % 432,6 78,5 % 21,5 % 90,6 % 8,8 % 0,6 %
Universitetet i Agder 459,9 119,4 -2,2 % 3,0 % 420,2 89,1 % 10,9 % 64,0 % 34,6 % 1,4 %
Universitetet i Bergen 2036,4 621,1 4,7 % 13,4 % 1435,7 75,4 % 24,6 % 79,0 % 19,6 % 1,4 %
Universitetet i Nordland 186,4 55,7 18,2 % 1,2 % 146,1 91,7 % 8,3 % 59,7 % 34,3 % 6,0 %
Universitetet i Oslo 4064,0 1389,4 0,6 % 26,8 % 2887,9 73,8 % 26,2 % 70,1 % 28,2 % 1,8 %
Universitetet i Stavanger 521,9 158,2 -6,5 % 3,4 % 418,6 83,9 % 16,1 % 65,8 % 32,8 % 1,4 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1088,1 381,6 -6,5 % 7,2 % 808,0 80,4 % 19,6 % 77,6 % 21,0 % 1,4 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 540,2 180,1 14,0 % 3,6 % 429,4 74,5 % 25,5 % 77,5 % 21,1 % 1,4 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 40,0 60,6 % 39,4 % 49,4 % 45,6 % 5,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 74,6 20,0 18,3 % 0,5 % 61,4 90,1 % 9,9 % 53,7 % 43,1 % 3,3 %
Norges handelshøyskole 156,5 42,5 1,9 % 1,0 % 121,2 75,4 % 24,6 % 77,6 % 21,1 % 1,3 %
Norges idrettshøgskole 129,5 39,5 7,0 % 0,9 % 93,3 74,9 % 25,1 % 81,9 % 17,6 % 0,5 %
Norges veterinærhøgskole 179,5 78,2 31,9 % 1,2 % 113,4 69,8 % 30,2 % 96,6 % 3,4 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 900,4 811,9 9,4 % 12,5 % 1644,2 88,4 % 11,6 % 57,6 % 39,7 % 2,7 %
Høgskolen i Bergen 141,7 79,4 24,4 % 0,9 % 106,1 85,1 % 14,9 % 52,7 % 41,6 % 5,7 %
Høgskolen i Buskerud 91,1 41,7 22,8 % 0,6 % 85,4 93,4 % 6,6 % 73,8 % 26,0 % 0,3 %
Høgskolen i Finnmark 47,7 32,1 13,9 % 0,3 % 48,4 93,0 % 7,0 % 33,7 % 63,2 % 3,1 %
Høgskolen i Gjøvik 88,6 14,9 23,3 % 0,6 % 89,6 97,7 % 2,3 % 64,9 % 34,0 % 1,1 %
Høgskolen i Harstad 30,7 19,9 5,6 % 0,2 % 30,2 96,7 % 3,3 % 59,5 % 38,9 % 1,7 %
Høgskolen i Hedmark 124,6 55,8 38,4 % 0,8 % 102,8 86,2 % 13,8 % 47,8 % 47,6 % 4,6 %
Høgskolen i Lillehammer 123,9 22,6 -6,2 % 0,8 % 94,8 87,3 % 12,7 % 49,7 % 43,9 % 6,4 %
Høgskolen i Narvik 48,1 10,1 21,4 % 0,3 % 44,3 91,7 % 8,3 % 73,3 % 26,7 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 22,8 4,4 111,8 % 0,1 % 21,7 100,0 % 0,0 % 50,8 % 44,6 % 4,6 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 59,2 22,0 6,9 % 0,4 % 49,5 81,9 % 18,1 % 59,4 % 36,6 % 4,0 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 379,1 202,1 6,5 % 2,5 % 331,0 89,7 % 10,3 % 57,8 % 39,9 % 2,3 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 50,1 15,8 30,3 % 0,3 % 37,6 90,4 % 9,6 % 78,1 % 16,6 % 5,3 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 126,1 64,3 -11,4 % 0,8 % 121,6 90,2 % 9,8 % 49,9 % 48,4 % 1,6 %
Høgskolen i Telemark 124,2 34,6 43,1 % 0,8 % 102,4 83,4 % 16,6 % 76,7 % 23,3 % 0,0 %
Høgskolen i Vestfold 128,3 53,6 -10,0 % 0,8 % 112,4 89,4 % 10,6 % 64,0 % 34,3 % 1,8 %
Høgskolen i Østfold 111,1 45,9 23,4 % 0,7 % 95,6 76,1 % 23,9 % 53,5 % 42,9 % 3,7 %
Høgskolen i Ålesund 31,2 8,6 33,3 % 0,2 % 21,8 83,4 % 16,6 % 59,7 % 34,5 % 5,7 %
Høgskolen Stord/Haugesund 50,3 31,4 -2,1 % 0,3 % 47,8 93,6 % 6,4 % 71,7 % 27,2 % 1,0 %
Høgskulen i Volda 90,2 36,8 -20,2 % 0,6 % 86,1 90,9 % 9,1 % 26,6 % 70,3 % 3,1 %
Samisk høgskole 31,4 16,0 -8,4 % 0,2 % 15,1 44,7 % 55,3 % 93,4 % 6,6 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 352,7 71,6 -6,0 % 2,3 % 241,2 82,8 % 17,2 % 71,8 % 23,0 % 5,2 %
Handelshøyskolen BI 221,5 39,3 1,8 % 1,5 % 163,0 85,4 % 14,6 % 78,7 % 17,4 % 3,9 %
MF vitenskapelig høyskole 91,2 19,2 -28,0 % 0,6 % 56,2 79,4 % 20,6 % 52,2 % 40,0 % 7,7 %
Misjonshøgskolen 40,0 13,1 29,3 % 0,3 % 22,0 72,7 % 27,3 % 70,5 % 20,5 % 9,1 %
Private høyskoler 260,3 110,2 -5,9 % 1,7 % 213,3 88,8 % 11,2 % 57,5 % 38,8 % 3,7 %
Ansgar høyskole 14,8 4,8 1,3 % 0,1 % 11,5 100,0 % 0,0 % 69,6 % 21,7 % 8,7 %
Diakonhjemmet høgskole 44,1 17,8 -37,5 % 0,3 % 41,6 95,6 % 4,4 % 56,3 % 41,3 % 2,4 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 35,5 26,1 -0,3 % 0,2 % 34,2 93,2 % 6,8 % 41,8 % 55,3 % 2,9 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 27,5 0,0 27,9 % 0,2 % 14,5 79,3 % 20,7 % 17,2 % 69,0 % 13,8 %
Haraldsplass diakonale høgskole 13,4 13,2 156,2 % 0,1 % 10,4 88,0 % 12,0 % 47,4 % 47,8 % 4,8 %
Høgskolen Betanien 0,8 0,2 -56,9 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 1,0 0,0 -41,2 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskulen for grøn utvikling 0,7 0,0 -88,1 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 39,8 % 60,2 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 6,6 5,6 195,1 % 0,0 % 7,2 100,0 % 0,0 % 72,3 % 27,7 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 6,0 0,0 9,1 % 0,0 % 2,0 50,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %
Høyskolen Kristiania (t.o.m. 2018 vår) 20,2 0,0 -3,3 % 0,1 % 19,8 100,0 % 0,0 % 83,2 % 15,2 % 1,7 %
Lovisenberg diakonale høgskole 14,1 14,1 -8,2 % 0,1 % 12,2 90,8 % 9,2 % 91,8 % 8,2 % 0,0 %
Mediehøgskolen Gimlekollen 8,1 1,7 12,4 % 0,1 % 6,3 63,2 % 36,8 % 36,8 % 63,2 % 0,0 %
NLA Høgskolen 49,3 23,7 -6,2 % 0,3 % 33,7 73,3 % 26,7 % 57,0 % 40,0 % 3,0 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 11,6 3,0 -11,4 % 0,1 % 10,3 90,3 % 9,7 % 77,8 % 22,2 % 0,0 %
Steinerhøyskolen 6,2 0,0 86,2 % 0,0 % 6,5 84,6 % 15,4 % 69,2 % 30,8 % 0,0 %
Westerdals Høyskole 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®