Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2010

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 13 123,2 4 101,1 4,0 % 100,0 % 9 783,1 80,4 % 19,6 % 69,4 % 28,0 % 2,5 %
Universiteter 10 378,2 3 143,9 3,4 % 79,1 % 7549,4 78,4 % 21,6 % 71,4 % 26,4 % 2,2 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2536,4 584,0 -0,4 % 19,3 % 1878,4 78,1 % 21,9 % 68,6 % 29,9 % 1,5 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 423,5 136,4 17,5 % 3,2 % 318,9 84,0 % 16,0 % 94,2 % 5,0 % 0,8 %
Universitetet i Agder 448,3 125,5 52,0 % 3,4 % 375,2 87,9 % 12,1 % 51,0 % 45,8 % 3,2 %
Universitetet i Bergen 1934,6 608,2 3,9 % 14,7 % 1340,1 76,3 % 23,7 % 76,4 % 20,9 % 2,7 %
Universitetet i Oslo 3616,4 1230,5 1,3 % 27,6 % 2580,7 76,3 % 23,7 % 70,9 % 26,7 % 2,4 %
Universitetet i Stavanger 480,6 133,5 3,5 % 3,7 % 367,4 82,3 % 17,7 % 57,0 % 40,4 % 2,6 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 938,4 325,7 -0,3 % 7,2 % 688,6 81,9 % 18,1 % 79,9 % 18,3 % 1,8 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 493,3 126,9 29,5 % 3,8 % 395,6 79,8 % 20,2 % 78,2 % 20,2 % 1,6 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 39,5 81,0 % 19,0 % 49,0 % 51,0 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 58,0 12,2 53,4 % 0,4 % 38,7 77,9 % 22,1 % 73,8 % 21,1 % 5,2 %
Norges handelshøyskole 184,8 23,1 32,2 % 1,4 % 126,8 78,1 % 21,9 % 76,1 % 20,6 % 3,4 %
Norges idrettshøgskole 114,6 36,2 16,9 % 0,9 % 82,9 74,2 % 25,8 % 73,2 % 26,8 % 0,0 %
Norges veterinærhøgskole 135,9 55,5 29,0 % 1,0 % 107,7 86,4 % 13,6 % 97,0 % 3,0 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 678,3 677,8 1,9 % 12,8 % 1384,5 89,5 % 10,5 % 58,0 % 37,7 % 4,3 %
Høgskolen i Akershus 32,4 18,7 14,9 % 0,2 % 19,9 75,6 % 24,4 % 74,9 % 20,1 % 5,0 %
Høgskolen i Bergen 67,4 36,4 -37,2 % 0,5 % 58,8 88,8 % 11,2 % 82,7 % 17,3 % 0,0 %
Høgskolen i Bodø 143,5 47,2 9,1 % 1,1 % 119,2 93,2 % 6,8 % 59,5 % 35,0 % 5,6 %
Høgskolen i Buskerud 50,1 27,5 -24,8 % 0,4 % 49,8 92,7 % 7,3 % 64,4 % 35,6 % 0,0 %
Høgskolen i Finnmark 29,8 10,4 37,0 % 0,2 % 23,2 87,0 % 13,0 % 71,9 % 23,7 % 4,3 %
Høgskolen i Gjøvik 62,2 9,1 47,4 % 0,5 % 69,6 97,9 % 2,1 % 50,7 % 49,3 % 0,0 %
Høgskolen i Harstad 27,4 11,6 17,8 % 0,2 % 27,1 94,5 % 5,5 % 66,8 % 33,2 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 92,8 29,4 23,1 % 0,7 % 75,8 89,0 % 11,0 % 48,8 % 46,0 % 5,3 %
Høgskolen i Lillehammer 105,3 21,9 -5,3 % 0,8 % 70,2 95,4 % 4,6 % 63,7 % 24,9 % 11,4 %
Høgskolen i Narvik 46,1 4,4 -10,9 % 0,4 % 42,2 93,4 % 6,6 % 86,6 % 13,4 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 17,9 3,8 20,1 % 0,1 % 18,0 100,0 % 0,0 % 19,5 % 75,0 % 5,6 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 35,0 14,7 -8,8 % 0,3 % 29,9 91,6 % 8,4 % 48,2 % 46,8 % 5,0 %
Høgskolen i Oslo 315,8 154,8 -12,9 % 2,4 % 262,1 86,0 % 14,0 % 50,8 % 45,0 % 4,3 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 38,7 11,9 7,9 % 0,3 % 30,2 92,1 % 7,9 % 94,2 % 2,5 % 3,3 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 121,0 62,1 5,9 % 0,9 % 97,3 90,1 % 9,9 % 49,4 % 45,5 % 5,1 %
Høgskolen i Telemark 81,7 33,8 46,3 % 0,6 % 55,0 93,4 % 6,6 % 72,0 % 17,1 % 10,9 %
Høgskolen i Vestfold 159,7 87,3 47,4 % 1,2 % 146,3 96,1 % 3,9 % 42,5 % 53,0 % 4,5 %
Høgskolen i Østfold 75,1 26,8 2,4 % 0,6 % 56,1 64,4 % 35,6 % 59,4 % 37,1 % 3,6 %
Høgskolen i Ålesund 16,3 2,3 -9,9 % 0,1 % 12,4 75,8 % 24,2 % 66,6 % 33,4 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 54,6 30,0 6,3 % 0,4 % 47,9 89,5 % 10,5 % 88,2 % 11,8 % 0,0 %
Høgskulen i Volda 78,9 13,8 -6,7 % 0,6 % 60,8 88,1 % 11,9 % 43,8 % 50,4 % 5,8 %
Samisk høgskole 26,5 20,0 -11,7 % 0,2 % 12,9 56,1 % 43,9 % 71,4 % 20,9 % 7,8 %
Private vitenskapelige høyskoler 345,0 72,3 2,3 % 2,6 % 267,4 85,9 % 14,1 % 68,5 % 27,5 % 4,1 %
Handelshøyskolen BI 209,0 44,5 -4,5 % 1,6 % 156,5 83,7 % 16,3 % 83,4 % 12,9 % 3,7 %
MF vitenskapelig høyskole 79,9 14,2 11,0 % 0,6 % 58,9 83,4 % 16,6 % 30,0 % 63,2 % 6,8 %
Misjonshøgskolen 56,2 13,5 21,1 % 0,4 % 52,0 95,2 % 4,8 % 67,3 % 30,8 % 1,9 %
Private høyskoler 228,3 80,2 8,4 % 1,7 % 186,3 86,3 % 13,7 % 55,1 % 41,0 % 3,9 %
Ansgar høgskole 11,9 2,1 -23,9 % 0,1 % 9,9 55,1 % 44,9 % 39,4 % 60,6 % 0,0 %
Diakonhjemmet høgskole 35,1 13,9 -31,7 % 0,3 % 33,2 83,2 % 16,8 % 67,2 % 32,8 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 38,1 22,4 28,4 % 0,3 % 36,2 94,0 % 6,0 % 41,0 % 55,3 % 3,7 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 9,7 0,0 870,0 % 0,1 % 3,0 66,7 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 33,3 %
Haraldsplass diakonale høgskole 11,0 10,3 60,7 % 0,1 % 7,1 97,2 % 2,8 % 64,6 % 21,2 % 14,2 %
Høgskolen Betanien 4,9 2,9 147,5 % 0,0 % 4,5 94,9 % 5,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 3,0 0,0 -31,8 % 0,0 % 3,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 7,4 6,4 177,0 % 0,1 % 4,4 64,8 % 35,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania (t.o.m. 2018 vår) 32,3 0,7 28,4 % 0,2 % 29,3 94,3 % 5,7 % 47,2 % 49,4 % 3,4 %
Lovisenberg diakonale høgskole 16,8 16,2 364,4 % 0,1 % 7,9 62,5 % 37,5 % 81,0 % 6,3 % 12,7 %
Mediehøgskolen Gimlekollen 4,0 0,0 48,1 % 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
NLA Høgskolen 36,8 3,9 -27,3 % 0,3 % 31,2 92,0 % 8,0 % 32,6 % 61,0 % 6,4 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 14,7 1,3 5,3 % 0,1 % 10,1 73,8 % 26,2 % 75,5 % 24,5 % 0,0 %
Steinerhøyskolen 2,0 0,0 100,0 % 0,0 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®