Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2020

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 29 325,1 10 401,7 6,3 % 100,0 % 13 492,0 76,1 % 23,9 % 79,8 % 18,5 % 1,7 %
Universiteter 25 488,6 8 961,7 5,1 % 86,9 % 11544,9 75,5 % 24,5 % 81,2 % 17,3 % 1,4 %
Nord universitet 728,6 251,5 26,4 % 2,5 % 404,7 81,7 % 18,3 % 65,6 % 31,2 % 3,1 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1057,1 355,4 4,1 % 3,6 % 468,6 79,6 % 20,4 % 90,3 % 9,4 % 0,3 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6544,2 1853,0 7,6 % 22,3 % 3024,7 76,4 % 23,6 % 84,7 % 14,2 % 1,1 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1313,5 739,4 5,9 % 4,5 % 743,8 81,4 % 18,6 % 76,6 % 22,1 % 1,4 %
Universitetet i Agder 938,4 266,3 5,2 % 3,2 % 537,3 82,3 % 17,7 % 76,6 % 21,9 % 1,5 %
Universitetet i Bergen 3629,9 1260,1 6,3 % 12,4 % 1446,9 70,9 % 29,1 % 83,8 % 14,9 % 1,3 %
Universitetet i Oslo 6806,7 2473,1 0,3 % 23,2 % 2680,0 69,0 % 31,0 % 79,4 % 18,7 % 1,8 %
Universitetet i Stavanger 1332,5 499,7 2,6 % 4,5 % 650,1 75,1 % 24,9 % 82,2 % 15,5 % 2,3 %
Universitetet i Sørøst-Norge 904,3 360,3 9,1 % 3,1 % 509,8 87,5 % 12,5 % 81,5 % 17,3 % 1,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2233,4 902,9 5,7 % 7,6 % 1079,1 78,3 % 21,7 % 79,3 % 19,9 % 0,8 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 742,6 208,8 16,1 % 2,5 % 319,2 71,6 % 28,4 % 85,7 % 13,6 % 0,7 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 24,6 80,2 % 19,8 % 77,3 % 22,7 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 156,8 52,9 43,1 % 0,5 % 75,0 81,3 % 18,7 % 86,6 % 13,2 % 0,2 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 2,1 100,0 % 0,0 % 5,9 % 94,1 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 294,4 69,5 22,2 % 1,0 % 105,8 62,4 % 37,6 % 83,8 % 14,4 % 1,9 %
Norges idrettshøgskole 291,4 86,3 0,8 % 1,0 % 92,6 66,6 % 33,4 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 19,1 94,8 % 5,2 % 59,5 % 40,5 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 764,1 768,9 12,7 % 6,0 % 966,9 84,2 % 15,8 % 72,4 % 25,1 % 2,6 %
Høgskolen i Innlandet 475,4 204,3 3,5 % 1,6 % 274,8 83,6 % 16,4 % 73,7 % 23,1 % 3,2 %
Høgskolen i Østfold 277,0 143,8 8,8 % 0,9 % 158,0 80,2 % 19,8 % 79,4 % 18,1 % 2,5 %
Høgskulen i Volda 189,0 87,9 74,3 % 0,6 % 131,2 85,7 % 14,3 % 57,2 % 36,4 % 6,3 %
Høgskulen på Vestlandet 795,4 311,8 9,7 % 2,7 % 391,1 86,1 % 13,9 % 73,6 % 25,5 % 0,9 %
Samisk høgskole 27,3 21,2 54,2 % 0,1 % 11,8 67,4 % 32,6 % 74,6 % 21,1 % 4,2 %
Private vitenskapelige høyskoler 866,1 302,9 14,2 % 3,0 % 398,2 71,2 % 28,8 % 62,8 % 29,9 % 7,3 %
Handelshøyskolen BI 455,9 100,1 12,5 % 1,6 % 168,9 69,7 % 30,3 % 70,4 % 21,6 % 8,0 %
MF vitenskapelig høyskole 157,9 42,1 3,3 % 0,5 % 79,3 70,0 % 30,0 % 55,9 % 31,7 % 12,4 %
VID vitenskapelige høgskole 252,3 160,8 26,0 % 0,9 % 150,0 73,7 % 26,3 % 57,8 % 38,3 % 3,9 %
Private høyskoler 463,6 159,3 24,3 % 1,6 % 262,7 85,1 % 14,9 % 63,9 % 31,9 % 4,1 %
Ansgar høyskole 20,3 3,0 -30,0 % 0,1 % 10,5 85,7 % 14,3 % 81,0 % 9,5 % 9,5 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 63,1 39,4 31,2 % 0,2 % 45,6 87,9 % 12,1 % 52,3 % 45,5 % 2,2 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 17,2 5,3 317,6 % 0,1 % 16,3 93,9 % 6,1 % 85,7 % 12,2 % 2,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 12,4 1,7 15,9 % 0,0 % 10,5 81,0 % 19,0 % 81,0 % 19,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania 213,1 48,6 15,6 % 0,7 % 95,7 81,7 % 18,3 % 67,9 % 26,0 % 6,1 %
Lovisenberg diakonale høgskole 42,0 34,9 53,8 % 0,1 % 13,8 78,7 % 21,3 % 92,7 % 0,0 % 7,3 %
NLA Høgskolen 86,0 25,4 47,0 % 0,3 % 63,3 87,5 % 12,5 % 49,5 % 47,8 % 2,6 %
Steinerhøyskolen 9,6 1,1 -13,3 % 0,0 % 7,0 90,4 % 9,6 % 56,9 % 43,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®