DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2020

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 29 325,1 10 401,7 6,3 % 100,0 % 13 492,0 76,1 % 23,9 % 79,8 % 18,5 % 1,7 %
Universiteter 25 488,6 8 961,7 5,1 % 86,9 % 11544,9 75,5 % 24,5 % 81,2 % 17,3 % 1,4 %
Nord universitet 728,6 251,5 26,4 % 2,5 % 404,7 81,7 % 18,3 % 65,6 % 31,2 % 3,1 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1057,1 355,4 4,1 % 3,6 % 468,6 79,6 % 20,4 % 90,3 % 9,4 % 0,3 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6544,2 1853,0 7,6 % 22,3 % 3024,7 76,4 % 23,6 % 84,7 % 14,2 % 1,1 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1313,5 739,4 5,9 % 4,5 % 743,8 81,4 % 18,6 % 76,6 % 22,1 % 1,4 %
Universitetet i Agder 938,4 266,3 5,2 % 3,2 % 537,3 82,3 % 17,7 % 76,6 % 21,9 % 1,5 %
Universitetet i Bergen 3629,9 1260,1 6,3 % 12,4 % 1446,9 70,9 % 29,1 % 83,8 % 14,9 % 1,3 %
Universitetet i Oslo 6806,7 2473,1 0,3 % 23,2 % 2680,0 69,0 % 31,0 % 79,4 % 18,7 % 1,8 %
Universitetet i Stavanger 1332,5 499,7 2,6 % 4,5 % 650,1 75,1 % 24,9 % 82,2 % 15,5 % 2,3 %
Universitetet i Sørøst-Norge 904,3 360,3 9,1 % 3,1 % 509,8 87,5 % 12,5 % 81,5 % 17,3 % 1,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2233,4 902,9 5,7 % 7,6 % 1079,1 78,3 % 21,7 % 79,3 % 19,9 % 0,8 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 742,6 208,8 16,1 % 2,5 % 319,2 71,6 % 28,4 % 85,7 % 13,6 % 0,7 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 24,6 80,2 % 19,8 % 77,3 % 22,7 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 156,8 52,9 43,1 % 0,5 % 75,0 81,3 % 18,7 % 86,6 % 13,2 % 0,2 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 2,1 100,0 % 0,0 % 5,9 % 94,1 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 294,4 69,5 22,2 % 1,0 % 105,8 62,4 % 37,6 % 83,8 % 14,4 % 1,9 %
Norges idrettshøgskole 291,4 86,3 0,8 % 1,0 % 92,6 66,6 % 33,4 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 19,1 94,8 % 5,2 % 59,5 % 40,5 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 764,1 768,9 12,7 % 6,0 % 966,9 84,2 % 15,8 % 72,4 % 25,1 % 2,6 %
Høgskolen i Innlandet 475,4 204,3 3,5 % 1,6 % 274,8 83,6 % 16,4 % 73,7 % 23,1 % 3,2 %
Høgskolen i Østfold 277,0 143,8 8,8 % 0,9 % 158,0 80,2 % 19,8 % 79,4 % 18,1 % 2,5 %
Høgskulen i Volda 189,0 87,9 74,3 % 0,6 % 131,2 85,7 % 14,3 % 57,2 % 36,4 % 6,3 %
Høgskulen på Vestlandet 795,4 311,8 9,7 % 2,7 % 391,1 86,1 % 13,9 % 73,6 % 25,5 % 0,9 %
Samisk høgskole 27,3 21,2 54,2 % 0,1 % 11,8 67,4 % 32,6 % 74,6 % 21,1 % 4,2 %
Private vitenskapelige høyskoler 866,1 302,9 14,2 % 3,0 % 398,2 71,2 % 28,8 % 62,8 % 29,9 % 7,3 %
Handelshøyskolen BI 455,9 100,1 12,5 % 1,6 % 168,9 69,7 % 30,3 % 70,4 % 21,6 % 8,0 %
MF vitenskapelig høyskole 157,9 42,1 3,3 % 0,5 % 79,3 70,0 % 30,0 % 55,9 % 31,7 % 12,4 %
VID vitenskapelige høgskole 252,3 160,8 26,0 % 0,9 % 150,0 73,7 % 26,3 % 57,8 % 38,3 % 3,9 %
Private høyskoler 463,6 159,3 24,3 % 1,6 % 262,7 85,1 % 14,9 % 63,9 % 31,9 % 4,1 %
Ansgar høyskole 20,3 3,0 -30,0 % 0,1 % 10,5 85,7 % 14,3 % 81,0 % 9,5 % 9,5 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 63,1 39,4 31,2 % 0,2 % 45,6 87,9 % 12,1 % 52,3 % 45,5 % 2,2 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 17,2 5,3 317,6 % 0,1 % 16,3 93,9 % 6,1 % 85,7 % 12,2 % 2,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 12,4 1,7 15,9 % 0,0 % 10,5 81,0 % 19,0 % 81,0 % 19,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania 213,1 48,6 15,6 % 0,7 % 95,7 81,7 % 18,3 % 67,9 % 26,0 % 6,1 %
Lovisenberg diakonale høgskole 42,0 34,9 53,8 % 0,1 % 13,8 78,7 % 21,3 % 92,7 % 0,0 % 7,3 %
NLA Høgskolen 86,0 25,4 47,0 % 0,3 % 63,3 87,5 % 12,5 % 49,5 % 47,8 % 2,6 %
Steinerhøyskolen 9,6 1,1 -13,3 % 0,0 % 7,0 90,4 % 9,6 % 56,9 % 43,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®