Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 27 582,7 9 639,1 5,1 % 100,0 % 13 501,0 77,0 % 23,0 % 76,4 % 22,1 % 1,5 %
Universiteter 24 246,4 8 455,7 4,8 % 87,9 % 11690,9 76,8 % 23,2 % 77,1 % 21,5 % 1,3 %
Nord universitet 576,3 215,5 9,0 % 2,1 % 353,9 84,6 % 15,4 % 56,5 % 41,7 % 1,8 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1015,4 332,6 0,3 % 3,7 % 470,1 78,5 % 21,5 % 91,6 % 8,2 % 0,2 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6083,6 1630,4 7,7 % 22,1 % 3022,7 77,7 % 22,3 % 82,2 % 17,2 % 0,5 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1240,0 777,2 15,1 % 4,5 % 793,3 81,8 % 18,2 % 61,7 % 37,1 % 1,2 %
Universitetet i Agder 891,7 310,0 12,5 % 3,2 % 510,4 81,5 % 18,5 % 68,4 % 28,8 % 2,8 %
Universitetet i Bergen 3414,3 1089,7 -0,7 % 12,4 % 1420,0 74,5 % 25,5 % 80,6 % 17,8 % 1,6 %
Universitetet i Oslo 6785,8 2422,5 0,6 % 24,6 % 2884,7 70,6 % 29,4 % 76,9 % 21,3 % 1,8 %
Universitetet i Stavanger 1298,1 429,3 14,1 % 4,7 % 705,3 78,9 % 21,1 % 74,6 % 23,7 % 1,7 %
Universitetet i Sørøst-Norge 828,5 350,0 18,1 % 3,0 % 492,7 87,9 % 12,1 % 70,2 % 27,8 % 2,0 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2112,6 898,5 3,1 % 7,7 % 1037,8 78,8 % 21,2 % 79,8 % 19,0 % 1,2 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 639,7 182,9 1,4 % 2,3 % 331,7 71,1 % 28,9 % 77,6 % 21,6 % 0,9 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 29,8 78,2 % 21,8 % 51,4 % 48,6 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 109,6 27,9 -12,1 % 0,4 % 54,7 76,3 % 23,7 % 73,4 % 24,8 % 1,8 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 241,0 55,9 -3,0 % 0,9 % 108,0 72,5 % 27,5 % 84,0 % 14,3 % 1,7 %
Norges idrettshøgskole 289,1 99,1 12,1 % 1,0 % 109,6 63,8 % 36,2 % 84,1 % 15,9 % 0,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 28,0 75,6 % 24,4 % 61,9 % 38,1 % 0,0 %
Statlige høyskoler 1 565,1 638,5 20,4 % 5,7 % 906,5 81,9 % 18,1 % 70,1 % 28,2 % 1,7 %
Høgskolen i Innlandet 459,3 177,6 19,7 % 1,7 % 256,7 79,4 % 20,6 % 71,4 % 25,9 % 2,7 %
Høgskolen i Østfold 254,7 97,9 30,7 % 0,9 % 166,1 77,3 % 22,7 % 60,3 % 37,5 % 2,2 %
Høgskulen i Volda 108,4 37,4 11,5 % 0,4 % 76,0 87,9 % 12,1 % 65,2 % 33,0 % 1,8 %
Høgskulen på Vestlandet 725,0 311,5 20,3 % 2,6 % 396,8 84,7 % 15,3 % 75,0 % 24,2 % 0,8 %
Samisk høgskole 17,7 14,0 -15,9 % 0,1 % 11,0 64,2 % 35,8 % 46,9 % 53,1 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 758,5 254,5 -7,0 % 2,7 % 360,2 71,3 % 28,7 % 72,8 % 22,6 % 4,6 %
Handelshøyskolen BI 405,3 86,0 -10,2 % 1,5 % 162,3 62,9 % 37,1 % 85,4 % 11,6 % 3,0 %
MF vitenskapelig høyskole 153,0 39,4 -4,5 % 0,6 % 72,3 66,5 % 33,5 % 60,3 % 27,2 % 12,4 %
VID vitenskapelige høgskole 200,3 129,1 -1,7 % 0,7 % 125,6 84,8 % 15,2 % 63,9 % 34,2 % 2,0 %
Private høyskoler 373,0 107,5 0,7 % 1,4 % 211,7 82,1 % 17,9 % 66,3 % 29,3 % 4,4 %
Ansgar høgskole 29,0 3,0 217,6 % 0,1 % 12,0 58,3 % 41,7 % 58,3 % 29,2 % 12,5 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 48,1 27,2 -14,4 % 0,2 % 37,3 80,9 % 19,1 % 47,7 % 52,3 % 0,0 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 4,1 0,0 -76,6 % 0,0 % 13,5 100,0 % 0,0 % 55,6 % 44,4 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 10,7 0,3 -24,1 % 0,0 % 6,5 69,2 % 30,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania 184,2 35,6 8,1 % 0,7 % 87,0 86,2 % 13,8 % 74,5 % 18,9 % 6,6 %
Lovisenberg diakonale høgskole 27,3 19,6 -13,8 % 0,1 % 10,6 85,9 % 14,1 % 96,9 % 3,1 % 0,0 %
NLA Høgskolen 58,5 19,3 -10,3 % 0,2 % 37,9 72,8 % 27,2 % 56,7 % 40,6 % 2,6 %
Steinerhøyskolen 11,1 2,4 82,6 % 0,0 % 7,0 100,0 % 0,0 % 71,4 % 14,3 % 14,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®