Om DBH

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH ble opprinnelig opprettet av Kunnskapsdepartementet og inneholder data om studenter, utdanning, forskning, personale, museum, areal, økonomi og selskapsdata. Datatilbudet er åpent tilgjengelig for forskning på sektoren, for planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon. Under sider for statistikk og de ulike nettportalene finner man innrapporterte data tilrettelagt for å dekke forvaltningsmessige og forskningsmessige behov.

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Referat

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 07.05.20 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 09.12.19 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 23.05.19 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 08.11.18 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 26.04.18 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 02.11.17 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 21.04.17 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 28.10.16 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 26.04.16 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 04.11.15 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16.04.15 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 13.11.14 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 14.05.14 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 17.10.13 PDF-icon
Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 22.04.13 PDF-icon

 

Informasjon om tidligere grupper, inkludert styringsgruppen for DBH og arbeidsgrupper for studentflyt og personaldata er tilgjengelig i arkivet.