Ny rapport om studentmobilitet fra SIU

Publisert 01.07.16.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har gitt ut ny mobilitetsrapport. Rapporten belyser blant annet studentutveksling i høyere utdanning, basert på tallgrunnlag hentet fra DBH.

Rapporten kan lastes ned fra SIUs nettside:

http://siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/Ny-SIU-rapport-om-mobilitet