Nye rapporter og mulighet for uttrekk av data til Excel

Publisert 22.01.16.

Nye rapporter for eksamensresultater og studiepoengproduksjon

I forbindelse med omlegging til nytt rammeverk og meny for rapportering publiseres 7 nye rapporter for eksamensresultater og poengproduksjon. I rapportene spesifiseres organisatorisk tilhørighet for eksamensresultater i forhold til studentens eller emnets tilhørighet i organisasjonen. Resultatene kan knyttes til det instituttet (studieprogrammet) som står ansvarlig for emnet eller til instituttet som har registrert studenten hos seg.

Det er laget et klarere skille mellom fremstilling av graderte karakterer og bestått/ikke bestått i de nye rapportene. En ny rapport om stryk og bestått viser strykprosenten i forhold til gjennomført eksamen og antall oppmeldt til eksamen dvs. antallet som har trukket seg fra eksamen.

Nye rapporter for eksamensdata

Studiepoeng

Poengproduksjon fremstilles uavhengig av oppnådd karakter. Det skilles mellom ny produksjon, som øker antall oppnådde studiepoeng, og gjentaksproduksjon, som eventuelt forbedrer karakterer på de samme studiepoengene. To versjoner av rapporten viser programtilhørighet for emne eller student.

Eksamensresultater

Det finnes noen emner som kun gir bestått / ikke bestått som eksamensresultat. De fleste emner gir en karakter gradert fra A-F.

Karakterer

Det publiseres to typer rapporter for karakterfordeling etter kjønn og type eksamen. Type eksamen kan være i enkeltemner eller for mastergrad og bachelorgrad. Hver av rapportene finnes i to versjoner, i forhold til emne eller studenttilhørighet som beskrevet over.

Bestått / Ikke bestått

Rapportene kan vise strykprosent blant studenter som gjennomfører eksamen (uten dem som trekker seg under eksamen eller som ikke møter). Andel bestått i forhold til planlagt eksamen, inkluderer alle. Rapportversjonene kan fremstilles i forhold til emne eller studenttilhørighet, dvs. i 4 ulike rapporter.

Nye rapporter for doktorgrader

Doktorgradsrapportene har fått ny menystruktur, og er alle lagt over i nytt rammeverk.

Nye rapporter for doktograder

Uttrekk til Excel

Det er tilrettelagt for å hente ut dataene i DBHs standardrapporter til Excel-regneark. Se etter Excel-ikonet.

Eksport til Excel