Ny rapport om vitenskapelig publisering

Publisert 20.11.15.

Datasettet for vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå tilgjengelig som Excel-fil med innebygd direktekobling til DBH. Filen lastes ned fra:

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumenter/egne_analyser/vitenskapelig_publisering.xlsx

(Denne rapporten erstatter rapporter som tidligere var tilgjengelig under «Egne analyser».) Før du kan bruke pivottabellen må du godkjenne at Excel kobler seg direkte til DBH-tjeneren for uthenting av data. Du vil få en advarsel som ser slik ut:

data connection warning

I rapporten er det mulig å summere forfatterandeler og publiseringspoeng i perioden 2004-2014. Opplysning om kjønn er tilgjengelig fra 2009, men det er noe mangelfull rapportering det første året. I tillegg til å fordele data på institusjonsenhetene (fakulteter, institutter) er det i denne filen eksponert en del tilleggsvariabler. Variablene er hentet fra Kanalregisteret, og beskriver altså publiseringskanalen det er publisert i:

Variablene land, språk og DOAJ er hentet ut i 2015 og lagt inn per kanal for hele tidsserien fra 2004 og fram til i dag. Dermed vises status per 2015 for alle år, og det vil ikke forekomme endringer per kanal over tid. Felles for alle variablene er at de gir en generell beskrivelse av publiseringskanalen, og ikke et konkret vitenskapelig arbeid. Feil eller unøyaktigheter i registrering kan forekomme, så disse variablene bør brukes med noe forsiktighet.

Kun tidsskrifter/serier har påført verdi for de ekstra variablene. Forlag er ikke klassifisert på samme måte.

Vi tar gjerne imot spørsmål eller tilbakemeldinger på dbh@nsd.no.