Data for 2015

Publisert 23.10.15.

Nye data for 2015 fra norske universiteter, høyskoler og fagskoler foreligger nå i DBH. Dataene omhandler studenter, studietilbud og doktorgrader.

Merk at det gjenstår opplysninger om aktiviteten i 2015 som først vil bli innrapportert i løpet av 2016.