Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015

Publisert 05.05.15.

Data til sektoranalysen 2015

Kunnskapsdepartementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015. Rapporten kan leses på departementets nettsider.

NSD har tilrettelagt tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten. Dette materialet er nå tilgjengelig for nedlasting:

Tabeller:

Figurer:

Nytt i år er at nøkkeltallsrapporter som utarbeides til etatsstyringsmøtene også gjøres tilgjengelige:

Datauttak for tidligere år er tilgjengelig på denne siden.