Vitenskapelig publisering i 2014

Publisert 16.04.15.

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2014. Klikk her for å gå til rapporten.

Vi har også laget en Excel-fil som gir oversikt over "Publiseringspoeng per UFF-årsverk" for alle år. Klikk her for å laste ned filen.

(Excel-filen erstatter tidligere rapport for dette i "Egne analyser".)

OPPDATERING: (03.03.2016)

Excel-filen er oppdatert slik at institusjonslisten tar høyde for nye fusjoner i 2016. For mer informasjon om fusjonene, se her.

I tillegg er det gjort justering i definisjonen av UFF-årsverk og førstestillinger. Stillingskoden "Forskningssjef" (1111) er nå inkludert.