Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014

Publisert 07.05.14.

Data til sektoranalysen 2014

Kunnskapsdepartementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014. Rapporten kan leses på departementets nettsider.

NSD har tilrettelagt tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten. Dette materialet er nå tilgjengelig for nedlasting:

Tabeller:

Figurer:

Tilsvarende datauttak for tidligere år er tilgjengelig på denne siden.