Vitenskapelig publisering i 2013

Publisert 09.04.14.

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2013. Klikk her for å gå til rapporten.

Vi har også laget en Excel-fil som gir oversikt over "Publiseringspoeng per UFF-årsverk" for alle år. Klikk her for å laste ned filen.

(Excel-filen erstatter tidligere rapport for dette i "Egne analyser".)