Årlig tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren 2013

Publisert 07.05.13.

Data til sektoranalysen 2013

Kunnskapsdepartementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning 2013. Rapporten kan leses på departementets nettsider.

NSD har tilrettelagt tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten. Dette materialet er nå tilgjengelig for nedlasting:

PDF-format (7,03 MB)
Word-format (2,43 MB)
Excel-format (1,63 MB)

Datauttak for tidligere år er tilgjengelig her.