Rapportering for studentsamskipnadene

Av Cecilie Hopland Jentoft. Publisert 04.06.12.

Fristen for rapportering av data til DBH for Studentsamskipnadene er 8. juni 2012. Malen som skal brukes finner du ved å gå her: Rapporteringskrav >>