Gjennomføring på normert tid og frafall

Av Elisabeth Olsen. Publisert 01.09.20.

Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning. Rapport 1 og 2 viser dette ved den enkelte institusjon. I rapportene 3 og 4 er studentdataene koblet på tvers av institusjonene, noe som gir et litt annet bilde, blant annet at gjennomføring øker og frafall reduseres. Studenttall kan vises som reelle tall eller som prosentandel.