Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Publisert 07.05.20.

Diku har i dag publisert tilstandsrapporten for høyere utdanning 2020. Rapporten kan lastes ned her: https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-03-2020-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2020

NSD har produsert tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten.

Nøkkeltallsrapporter som utarbeides i forbindelse med departementets styringsdialogmøter med institusjonene er også tilgjengelige:

(Se også tilsvarende materiale for tidligere år under Statistikk.)