Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Publisert 08.05.19.

Diku har i dag publisert tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019. Rapporten kan lastes ned her: https://diku.no/aktuelt/hoeyere-utdanning-blir-gradvis-groennere

NSD har produsert tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten.

Nøkkeltallsrapporter som utarbeides i forbindelse med departementets styringsdialogmøter med institusjonene er også tilgjengelige:

(Se også tilsvarende materiale for tidligere år.)