Halvårsregnskap 2017

Publisert 16.08.17.

Her finner du halvårsregnskap 2017 med ledelseskommentarer for fagskoler og private høgskoler:

Fagskoler: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/statistikk/dokumenter_htmlrapport.action?undermeny=statistikk_dokumenter&tabellId=533

Private høgskoler: http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/dokumenter_htmlRapport.action?undermeny=statistikk_dokumenter&tabellId=411&tabellId2=418&fraAar=2007&sektorKode=2&valgtArstall=2017