Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017

Publisert 09.05.17.

Kunnskapsdepartementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017. Rapporten kan leses på departementets nettsider.

NSD har tilrettelagt tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten.