Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021

Publisert 06.05.21.

Diku har i dag publisert tilstandsrapporten for høyere utdanning 2021. Rapporten kan lastes ned her: https://diku.no/rapporter/dikus-rapportserie-07-2021-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2021

NSD har levert en stor del av statistikktabeller og tallgrunnlag som inngår i rapporten.

Nye nøkkeltallsrapporter til etatsstyringen er også tilgjengelige:

Se også egen side med Statistikk til tilstandsrapporten.