Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018

Publisert 07.05.18.

Kunnskapsdepartementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018. Rapporten kan leses på departementets nettsider.

NSD har tilrettelagt tabeller og figurer basert på DBH-data til rapporten.

Nøkkeltallsrapporter som utarbeides til etatsstyringsmøtene er også tilgjengelige under KD-portalen:

(Tilsvarende oversikter for tidligere år.)