Nyhetsarkiv

Ny versjon av blomsten (02.05.11)

Institusjons- blomstene fra tilstandsrapporten i ny versjon.
[MER...]

Ny tilstandsrapport (02.05.11)

Kunnskapsdepartementet har nå offentliggjort tilstandsrapporten for høyere utdanning, der datagrunnlaget i stor grad er hentet fra DBH.
[MER...]

Sektoranalysen 2011 (12.04.11)

Datatabeller fra DBH med 2010 data til KDs tilstandsrapport for 2011.
[MER...]

Ny rapportering av ambisjonsnivå for museumsvirksomhet (10.03.11)

Institusjoner med museumsvirksomhet skal rapportere inn ambisjonsnivået for 2011 til DBH.
[MER...]

Problemer med DBHReg (15.02.11)

De tekniske problemene som gjorde registreringsprogrammet DBHReg utilgjengelig skal nå være løst.
[MER...]

Problemer med DBHReg (15.02.11)

Registreringsprogrammet DBHReg er for tiden nede på grunn av tekniske problemer. Det er forventet at programmmet vil være oppe igjen om kort tid.
[MER...]

Orientering om rapport og planer (14.01.11)

På grunn innføringen av Cristin utsettes fristen for rapportering av publikasjoner til 1. april 2011.
[MER...]

Rapport om utdanningsflyt og frafall (22.12.10)

Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe for forståelse av studenflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.
[MER...]