Nyhetsarkiv

Call for submissions to ERIH PLUS (11.07.14)

We are happy to announce that ERIH PLUS is now ready to receive submissions for the inclusion of journals.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2014 (07.05.14)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2013 (09.04.14)

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2013.
[MER...]

Tilstandsrapport 2013 (07.05.13)

Departementet har offentliggjort tilstandsrapporten for 2013. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Gjeldende nivå 2-kanaler (22.02.13)

Status for nivå 2 er nå oppdatert i Kanalregisteret og tilgjengelig for søk.
[MER...]

Nye nasjonale styringsparametre (30.01.13)

Disse er nå tilgjengelige på DBH sine nettsider.
[MER...]

Rapportering for studentsamskipnadene (04.06.12)

Fristen for rapportering av data for Studentsamskipnadene er 8. juni 2012.
[MER...]

KDs tilstandsrapport (08.05.12)

Departementet har i dag offentliggjort tilstandsrapporten for 2012. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig som eget dokument for nedlasting.
[MER...]