Nyhetsarkiv

Tilsatte 2016 (09.11.16)

Personaldata for 2016 er for første gang rapportert og kvalitetssikret på individnivå fra alle UH-institusjonene i DBH. Aggregerte datasett for tilsatte per 1. oktober 2016 finnes her.
[MER...]

2016-data (02.11.16)

Nye data for 2016 om studietilbud, studenter og doktorgrader er tilgjengelige på DBHs nettsider.
[MER...]

Nye økonomidata (04.10.16)

Økonomidata for 2. tertial 2016 for universiteter og høgskoler, NOKUT og SIU er tilgjengelig i DBH.
[MER...]

Halvårsregnskap 2016 (20.09.16)

Halvårsregnskap 2016 for fagskoler og private høgskoler er nå tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Årsregnskap 2015 (20.09.16)

Årsregnskap fra 2015 for fagskoler og private høgskoler er nå tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Ny rapport om studentmobilitet fra SIU (01.07.16)

Rapporten viser statistikk for internasjonal mobilitet, blant annet basert på data fra DBH.
[MER...]

NPI - Norsk publiseringsindikator (23.06.16)

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.
[MER...]

Regnskapsoppsett for første tertial 2016 m/ledelseskommentarer (02.06.16)

Nå finner du regnskap med ledelseskommentarer per 30. april 2016 for universiteter og statlige høgskoler, NOKUT og SIU på våre nettsider.
[MER...]