Nyhetsarkiv

Årsregnskap studentsamskipnader (15.05.17)

Se studentsamskipnadenes årsregnskap på NSDs sider.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2017 (09.05.17)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Studenter fordelt på campus (07.04.17)

NSD har oversikt over registrerte studenter fordelt på ulike campus for universiteter og høgskoler.
[MER...]

2017-data (30.03.17)

Data om studenter og studietilbud for vår 2017 finnes på NSDs sider:
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/
[MER...]

Årsrapporter 2016 (20.03.17)

Årsrapporter 2016 for universiteter og høgskoler, NOKUT og SIU er publisert.
[MER...]

2016-data (24.02.17)

Data for årgang 2016 om studietilbud, studenter og doktorgrader ved Universiteter og høgskoler er tilgjengelige på NSDs nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/
[MER...]

Kandidater med uttelling i finansieringssystemet (30.11.16)

Ny DBH-rapport som viser tallgrunnlag for «kandidatindikatoren» i finansieringssystemet for UH-institusjoner.
[MER...]

Tilsatte 2016 (09.11.16)

Personaldata for 2016 er for første gang rapportert og kvalitetssikret på individnivå fra alle UH-institusjonene i DBH. Aggregerte datasett for tilsatte per 1. oktober 2016 finnes her.
[MER...]