Nyhetsarkiv

Tilstandsrapport 2019 (08.05.19)

Diku har publisert årets tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Ny API-tjeneste (17.10.18)

NSD tilbyr nå et API som gjør det mulig å kjøre spørringer og hente data fra DBH.
[MER...]

Resultatbasert uttelling 2019 (08.08.18)

Datagrunnlag til beregning av resultatbasert uttelling i 2019, basert på institusjonenes rapportering av 2017-data, er nå tilgjengelig under KD-portalen. Opplysningene er foreløpige i påvente av endelig vedtak i Stortinget.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2018 (07.05.18)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Tilstandsrapport for fagskoler 2017 (20.02.18)

Tilstandsrapporten for fagskoler 2017 er nå publisert.
[MER...]

Regnskap, 2. tertial (03.10.17)

Økonomitall for 2. tertial 2017 for UH-institusjoner, samt NOKUT og SIU finner du på NSDs sider.
[MER...]

Halvårsregnskap 2017 (16.08.17)

Halvårsregnskap 2017 for fagskoler og private høgskoler er nå tilgjengelig.
[MER...]

Årsregnskap studentsamskipnader (15.05.17)

Se studentsamskipnadenes årsregnskap på NSDs sider.
[MER...]