Nyhetsarkiv

Tilstandsrapporten 2021 (06.05.21)

Ny rapport fra Diku klar.
[MER...]

Gjennomføring på normert tid og frafall (01.09.20)

Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning.
[MER...]

Tilstandsrapport 2020 (07.05.20)

Diku har publisert årets tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Foreløpige data for resultatbasert uttelling 2021 (20.04.20)

Institusjonenes EU-, NFR- og BOA-inntekter m.m. i 2019 er nå tilgjengelig i en egen oversikt.
[MER...]

Nytt rapporteringssystem for DBH (05.03.20)

Nytt rapporteringssystem for DBH er lansert for UH-institusjonene.
[MER...]

Tilstandsrapport 2019 (08.05.19)

Diku har publisert årets tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Ny API-tjeneste (17.10.18)

NSD tilbyr nå et API som gjør det mulig å kjøre spørringer og hente data fra DBH.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2018 (07.05.18)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]