NOKUT-PORTALEN

Kontaktinformasjon

NOKUT-portalen er et samarbeid mellom NSD og NOKUT. NOKUT er ansvarlig for utvalg av indikatorer til de ulike formålene og for indikatorenes begrunnelser. NSD er ansvarlig for det tekniske, beregning av indikatorer og indikatorenes spesifikasjoner.

Spørsmål vedrørende NOKUT-portalen kan rettes via e-post til NOKUT (NOKUT-portalen@nokut.no) eller NSD (dbh@nsd.no).