Bruk av NOKUT-PORTALEN

Her finner du informasjon om hvordan portalen kan brukes. I høyre marg finnes det brukermanualer for de ulike formålene i portalen.

Kort innføring

Portalen har fem primære formål. Dette reflekteres av det valget man gjør i rullegardinmenyen øverst til venstre: Formål. Dette valget definerer hvilke indikatorer som presenteres.

Under Formål velges Gruppering. Dette valget bestemmer hvordan dataene presenteres: sortert etter institusjon, indikator eller det vi har valgt å kalle enkeltinstitusjon.

Videre kan en velge Årstall. I noen tilfeller vil ikke alle indikatorene ha verdier, hovedsakelig på grunn av ulike tidspunkt for når indikatorene rapporteres til DBH.

Videre kan en velge Nivå. I de fleste tilfeller vil "alle" være det man bruker. I spesielle tilfeller, særlig når man vil ha data på spesielle studieprogram, er det mer relevant å velge et spesifikt nivå. Valg av nivå styrer hvilke indikatorer som presenteres. For eksempel presenteres ikke indikatoren "andel egne mastergradsstudenter" når nivået bachelor er valgt.

I portalens nedre halvdel presenteres indikatorene og deres verdier. De valgene som er gjort øverst på nettsiden (formål, gruppering, årstall og nivå), definerer hvilke data som vises i tabellen.

Ikonet Hjelp-ikon er klikkbart og gir dokumentasjon om indikatorene eller variablene.

Ønsker du å få data på et spesifikt studium? Da må gruppering Indikator velges. Deretter velges institusjon i portalens nedre halvdel. Her finnes alle enheter og studier ved institusjonen. Dersom et spesifikt nivå i rullegardinmenyen "nivå" velges, er det lettere å finne studiet.