Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

1. Søknad og opptak

Indikator201320142015201620172018
Førstevalgssøkere totalt 4 2815 5415 4847 1277 5678 650
Kvalifiserte førstvalgssøkere 3 4124 4564 3505 6786 2347 070
Kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 1,311,31,341,261,451,47
Søkere som har møtt til studiestart 5 1236 6394 2446 5407 36610 534
Opptatte studenter 6 8177 7698 05610 18310 37910 627


2. Registrerte studenter

Indikator201320142015201620172018
Studenter totalt 10 39812 18012 56316 08616 42316 692
Studenter på lavere nivå 5 8387 3397 40310 59610 65710 857
Studenter på høyere nivå 2 0532 1172 3182 5332 6102 493
Studenter på 5-årige master- og profesjonsutdanninger 2 5072 7242 8422 9573 1563 342
Gjennomsnittalder 272727272727


3. Eksamen

Indikator201320142015201620172018
Beståtte 60-studiepoengsenheter 7 0988 5128 61710 97711 12311 353
Prosent med karakterene A og B 39,0939,3339,4940,2440,3840,31
Prosent stryk 9,249,118,719,679,029,39


4. Uteksaminerte kandidater

Indikator201320142015201620172018
Kandidater på 3-4 årige bachelor-og yrkesutdanninger 6921 1221 0611 6071 6551 610
Kandidater på 1-2 årige mastergrader 410525500680624636
Kandidater på 5-årige master- og profesjonsutdanninger 276267359380392407
Øvrige kvalifikasjoner; hovedfag, høgskolekandidater,
årsenheter, halvårsenheter m.m.
363601197438453293


5. Forskerutdanning

Indikator201320142015201620172018
Nye doktorgradsstudenter 137183151149178159
Doktorgradsstudenter totalt 712768794798922952
Avlagte doktorgrader 123101101104118118


6. Internasjonalisering

Indikator201320142015201620172018
Utreisende utvekslingsstudenter 232175180219231275
Innreisende utvekslingsstudenter 298379381451443536
Utenlandske studenter 1 0571 4291 4641 6081 6361 562
Avlagte doktorgrader med utenlandsk statsborgerskap 413336404751


7. Vitenskapelig publisering

Indikator201320142015201620172018
Publiseringspoeng 1 583,691 745,631 784,442 012,412 011,452 048,88
Publiseringspoeng per faglige stilling inkl. stipendiater 1,121,091,041,020,990,98
Andel forfatterandeler på nivå 2 20,3919,4221,4722,0922,6519,39


8. Tilsatte

Indikator201320142015201620172018
Årsverk totalt 2 6132 9083 0833 4443 4873 511
Årsverk i tekniske og administrative stillinger 1 1001 1891 2491 3451 3561 320
Årsverk i undervisnings-,forsknings- og formidlingsstillinger 1 5131 7181 8352 0992 1302 191
Andel årsverk i førstestillinger av faglige
stillinger ekskl. stipendiater
76,8374,5375,1571,0370,8172,21
Andel årsverk i rekrutteringsstillinger av undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger
28,4827,8229,3928,1227,9128,84


9. Kjønnsfordeling

Indikator201320142015201620172018
Andel kvinner av totalt antall studenter 59,9960,2160,6858,4758,9758,75
Andel kvinner av kandidater på 3-4 årige
bachelor- og yrkesutdanninger
62,2866,5861,3659,358,1360,31
Andel kvinner av kandidater på 1-2 årige mastergrader 53,963,6255,656,6253,8555,35
Andel kvinner av kandidater på 5-årige master-
og profesjonsutdanninger
67,3964,7964,0764,4765,0561,92
Andel kvinner av avlagte doktorgrader 56,9155,4560,45058,4751,69
Andel kvinner av totalt antall årsverk 52,2353,5254,2353,5653,7154,25
Andel kvinner av årsverk i undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger
46,4248,3948,9548,6549,1950,24
Andel kvinner av årsverk i tekniske og administrative stillinger 60,2360,926261,2160,8260,91


10. Økonomi

Indikator201320142015201620172018
Statstilskudd 2 127 0082 359 8192 365 1702 980 8913 380 6333 246 398
Driftsinntekter 2 687 3462 977 9373 049 6213 680 4093 772 6843 990 577
Tildeling fra EUs rammeprogram 20 37815 37017 34018 68523 82818 867
Tildeling fra Norges forskningsråd 160 312200 495202 085214 009234 445263 369Data for innfusjonerte institusjoner tas ikke med i oversikten.

Endringer i institusjonsstruktur:

Høst 2013: Endret fra Høgskolen i Finnmark til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Høst 2015: Endret fra Høgskolen i Harstad til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Høst 2015: Endret fra Høgskolen i Narvik til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Høst 2008: Endret fra Høgskolen i Tromsø til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.