Kunsthøgskolen i Oslo

1. Søknad og opptak

Indikator201420152016201720182019
Søkere som har møtt til studiestart 194248206239228265
Opptatte studenter 224256230267254259


2. Registrerte studenter

Indikator201420152016201720182019
Studenter totalt 526533544559572571
Studenter på lavere nivå 377376384397405405
Studenter på høyere nivå 149157160162167166
Gjennomsnittalder 252626262626


3. Eksamen

Indikator201420152016201720182019
Beståtte 60-studiepoengsenheter 519481507510526537
Prosent med karakterene A og B 47,9742,9456,9256,5684,6280
Prosent stryk 2,341,971,131,992,482,28


4. Uteksaminerte kandidater

Indikator201420152016201720182019
Kandidater på 3-4 årige bachelor-og yrkesutdanninger 105110107104100100
Kandidater på 1-2 årige mastergrader 637354846392
Øvrige kvalifikasjoner; hovedfag, høgskolekandidater,
årsenheter, halvårsenheter m.m.
141515202426


5. Forskerutdanning

Indikator201420152016201720182019
Nye doktorgradsstudenter ----25-
Doktorgradsstudenter totalt ----30-
Avlagte doktorgrader -----6


6. Internasjonalisering

Indikator201420152016201720182019
Utreisende utvekslingsstudenter 71412152230
Innreisende utvekslingsstudenter 192022262218
Utenlandske studenter 143161170184189189


7. Vitenskapelig publisering

Indikator201420152016201720182019
Publiseringspoeng 3,1-0000
Publiseringspoeng per faglige stilling inkl. stipendiater 0,04-0000


8. Tilsatte

Indikator201420152016201720182019
Årsverk totalt 197191199199213202
Årsverk i tekniske og administrative stillinger 99979493108103
Årsverk i undervisnings-,forsknings- og formidlingsstillinger 979410510610599
Andel årsverk i førstestillinger av faglige
stillinger ekskl. stipendiater
74,4675,3478,0976,1276,1874,18
Andel årsverk i rekrutteringsstillinger av undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger
12,3713,8316,1916,9819,4821,01


9. Kjønnsfordeling

Indikator201420152016201720182019
Andel kvinner av totalt antall studenter 63,564,9267,4668,6968,0168,65
Andel kvinner av kandidater på 3-4 årige
bachelor- og yrkesutdanninger
64,7666,3657,0162,57164
Andel kvinner av kandidater på 1-2 årige mastergrader 69,8464,3868,5270,2466,6770,65
Andel kvinner av avlagte doktorgrader -----100
Andel kvinner av totalt antall årsverk 55,4555,3756,0656,0656,5357,21
Andel kvinner av årsverk i undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger
50,7154,758,4657,6456,4757,17
Andel kvinner av årsverk i tekniske og administrative stillinger 60,0856,0253,3954,2556,5957,25


10. Økonomi

Indikator201420152016201720182019
Statstilskudd 334 647332 039330 037334 808348 938359 511
Driftsinntekter 337 563335 882351 883352 883362 957374 317
Tildeling fra EUs rammeprogram 000000
Tildeling fra Norges forskningsråd 0000310